A A A

Forvaltning av ettervekst i eng – NIBIO prosjekt

høsting

Vekstsesongen har blitt lengre og spesielt temperaturen om høsten har steget. Hvordan påvirker det enga utover høsten? 

Link til video: https://vimeo.com/258318308

Skjema