A A A

Fortsatt ståpåvilje hos Alta-bøndene

Kuer
I en hektisk tid for jordbruket, hadde hele 22 bønder tatt seg tid til å delta på prosessamlingen for ny landbruksplan i Alta.

Landbrukskontoret arrangerte prosessamling for å få innspill fra næringsutøverne selv. I tillegg deltok annen rådgivningstjeneste innenfor landbruket, fylkesmannens landbruksavdeling og lokalpolitikere fra landbruksnemnda, til sammen nærmere 40 personer.

Tema som omdømme, rekruttering og areal sto sentralt. Disse ble plukket ut etter resultatene fra en spørreundersøkelse blant bøndene i kommunen.
 
Spørreundersøkelsen var sendt ut til alle 100 bønder i kommunen. 34 stk besvarte undersøkelsen, og de aller fleste var veldig fornøyd med å være gårdbruker.  De begrunnet med at det var et selvstendig yrke, med fleksibilitet og frihet. Det er et meningsfullt arbeid, godt fagmiljø, og gir godt oppvekstmiljø for barn.
 
På spørsmål om hva som var mest negativt ved å være gårdbruker, var det entydig svar om press på dyrka mark til andre interesser, og dårlig lønnsomhet.
 
De aller fleste kunne tenke seg å anbefale yrket til egne barn. Argumentene for og i mot var de samme som gjaldt for egen tilfredshet ved å holde på i næringen.
 
 

Skjema