A A A

Fortsatt ikke gatelys alle steder, men det jobbes for fullt

Gatelys

De fleste stedene som har vært mørklagt har fått lys, men på enkelte steder jobbes det fortsatt.

Tidligere i september meldte kommunen om at det drives omfattende arbeid med å få lys i gatelyktene i kommunen. Mange steder er det lys nå, mens andre steder jobbes det fortsatt. 

Følgende steder jobbes det med å få lys i armaturene:

Amtmannsnes: Våre lys har vært koblet på Statens Vegvesen sine lys. De har feil på sine slik at det gir følgefeil på Alta kommune sitt anlegg. Vi skal nå koble disse om, men tar noe tid da vi må grave ned ny kabel.

Gakorimyra: Noen kabelbrudd på grunn av myr, og en del kabler fra gammelt av ligger ikke i rør. Vi skal demontere noen stolper for å finne bruddene.

Årøya: Vi jobber i disse dager med ny stolpe som skal opp i Kongshusbakken og vi bytter ut 1/3 av anlegget over Årøya.

Fjellveien: Vi er ferdig med graving og her gjenstår montering av stolpene og asfaltering. Antar at lyset skinner i slutten av oktober.

Markveien/Løkkeveien: Fra rundkjøringen mot gamle sparebanken. Graver i disse dager og lyset kommer tilbake innen veldig kort tid.

Holstbakken: Området er mørklagt i forbindelsen med påkobling mot det nye boligfeltet som kommer, Holstbakken Øst. Vi er på saken for å finne alternativ påkoblingspunkt.

 

Skjema