A A A

Forslag til aktiviteter i friluftsområdene

Miljøuka

Her finner dere gode tips og aktiviteter som kan gjøres både under Miljøuka og ellers når man er ute på tur.

Aktiviteter på veg til toppene :

Lille Raipas 
•    Om Kobbergruvene  (fra Altas historie)       
•    STRUVES meridianbue  (brosjyre)      
http://www.norgesverdensarv.no/struves-meridianbue.134749.no.html

Hjemmelufttoppen 
•    Oppgaveark                      
•    Moser og lav tegninger    
•    Moser og lav foto             
•    Ekskursjonshefte         

Småfugler i skogen: 
Her finner du en del vanlige fuglelåter:
Noen vanlige småfugler om våren


Fugler i Altaosen

Forbered deg ved å bruke heftet  «Fugler ved Altaosen».Ta med kikkert og sykle til Nerskogen, gangveg nedover mellom Altaveien 415 og nedkjørsel Elvebakken blomster. Følg stien videre gjennom porten ( husk å lukke porten).
•    Oppgaveark       
•    Observasjonsark    
    

Grunnleggende friluftslivsaktiviteter:

•    tenne bål, ulike båltyper          
•    kniv kurs , knivregler                   
•    kart
•    mat på bål, hefte     
•    allemannsretten

Livet i fjæra 
Studier av livet i fjæra er best å foreta et par timer før og etter lavvann.
Opplysninger om flo og fjære finner du her

I år er det lavvann mandag 8. juni kl. 12.50. Det forskyves utover med ca 40 min pr. dag. 
De som ønsker å undersøke biologisk mangfold i fjæra, må da gjøre det de første dagene i uken for å få noe utbytte.

•    Tollevika ekskursjonsområde hefte  

Skjema