A A A

Forslag på kvenske navn til Kviby og Leirbotnvannet

veinavn


Det reises herved navnesak på de kvenske navnene på bygda Kviby og det nærliggende vannet Leirbotnvann.

Det reises herved navnesak på de kvenske navnene på bygda Kviby og det nærliggende vannet Leirbotnvannet etter lov om stadnamn § 6, sjette setning.

Disse stedene har registrerte kvenske parallellnavn, henholdsvis Rairo - Kviby og Raironjärvi - Leirbotnvannet, men det har ikke vært reist navnesak på disse navnene til nå, og navnekonsulenten ønsker å bøte på dette.

Navnesaken på bygda Kviby skal vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, men før dette ønsker vi en tilbakemelding/innspill fra dere om Rairo skal være det kvenske navnet for Kviby eller om dere har andre navn som er aktuelle.

Navnesaken om Leirbotnvannet skal vedtas av kartverket, men før det ønsker vi en tilbakemelding/innspill fra dere om Raironjärvi skal være det kvenske navnet for Leirbotnvannet eller om dere har andre navn som er aktuelle.

 

Forslag sendes:
Alta kommune, kulturvirksomheten, postboks 1403, 9506 Alta eller på mail til: tomb@alta.kommune.no innen 1. august 2019.

 

Skjema