A A A

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn i Alta kommune.

fjellvann

Alta kommune har forandret garnfoskriften sin for fiske etter innlandsfisk med garn. Forandringen som er gjort innbærer at Autsivannet er forandrert fra garnforbudsområde til ett-garnsområde. Det vil si at det nå er tillatt å fiske med et garn pr. døgn pr. aktiv fisker. Se link til gjeldende forskrift under.

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Alta kommune, Finnmark

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark

 

Skjema