Formannskapets flertall, altså posisjonen, stemte frem eget forslag som innstilling til kommunestyret den 10. desember. Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet.
Alle partiene har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett, og deretter gjort sine prioriteringer.

Forslag til budsjett
Innstillingen til Kommunestyret er forslaget fra posisjonen
Rødt
Venstre
Høyre
Fremskrittspartiet

Alle forslagene har tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan.

Les rådmannens forslag til budsjett her

Kom med dine innspill
Frem til behandlingen i kommunestyret kan alle sende inn sine innspill til forslagene. Det gjør du ved å sende mail til monika.olsen@alta.kommune.no

Høringsfrist 9. desember 2021.