A A A
 • Lover og forskrifter

  Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

  Lover

  Domstolloven
  Rettsgebyrloven
  Tvisteloven

  Forskrifter

  Rettsgebyrforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

  Forliksrådet i Alta:
  Alta Lensmannskontor

  Postadresse: Postboks 1314, 9506 Alta
  Besøksadresse: Labyrinten 1, Alta

  Telefon: 78432901
  Telefax: 78432974

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

  Søknaden sendes til

  Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Alta forliksråd
  Telefon:78428000
  Epost:post.vestfinnmark@politiet.no
  Postadresse:9510 ALTA
  Besøksadresse:Labyrinten 1
 • Andre opplysninger