A A A

Foreldreveiledning

Alle foreldre opplever små og litt større utfordringer knyttet til det å være foreldre. Noen ganger kan det være nyttig å snakke med en fagperson som kan gi hjelp til å bedre samarbeidet og gi verktøy til møte ulike situasjoner.

Alle barn har sin egen helsesykepleier og hun/ han er en god støtte til alle foreldre og tilbyr veiledning i forhold til de aller fleste tema som dukker opp i barnets oppvekst og utvikling.

Tiltaksteamet tilbyr foreldreveiledning ut fra ulike kunnskapsbaserte metoder. Det vil alltid være barnets uttrykk og foreldrenes behov som står i sentrum når vi tilbyr tiltak.

Hvilke tiltak har vi i Tiltaksteamet:

  • ICDP
  • Marte Meo
  • PMTO
  • Veiledning til ungdomsforeldre

Les mer om disse tiltakene her

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema