A A A

Forbrukerrådets kommunetest

atlet

Alta kommune kommer på 23 plass av 428 norske kommuner i årets kommunetest utført av Forbrukerrådet.

Testen gjøres annenhvert år og utføres slik:
Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post til kommunen, telefon til kommunens sentralbord og via kommunenes nettsider.

Hver eneste kommune har fått 19 henvendelser. Forbrukerrådet har sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Og hos hver kommune har de lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

Alta oppnådde 77,3 poeng mens landsgjennomsnittet var 60 poeng.
Fylkesgjennomsnittet for Finnmark var 57 poeng

 

Mer om testen:
http://www.forbrukerradet.no/side/kommunetest-2013-testfakta

Resultatene:
http://www.forbrukerradet.no/side/kommunetesten

Skjema