A A A

Folkemøte om kommunale boligtomter i Skogheim boligfelt, Saga

Vi inviterer innbyggere og andre interesserte til folkemøte om boligfeltet i kommunestyresalen på rådhuset.

Skjema