A A A

Folkehelsearbeid i Alta kommune

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse
- Kultur og fritid
- FYSAK

Beskrivelse

Alta kommune har inngått partnerskap med Finnmark Fylkeskommune om folkehelse.

Målgruppe

Hele befolkningen

Kriterier/vilkår

Rådmannen i Alta kommune har underskrevet partnerskapsavtale med Finnmark fylkeskommune.

I avtalen fremkommer det følgende forpliktelser til partene:

 

Finnmark fylkeskommune:

·        Bidrar økonomisk under forutsetning av minst tilsvarende beløp fra kommune til tilsvarende formål

·        Arrangerer 2 årlige nettverkssamlinger for kommunene

·        Bistå med opplæring og kompetanseheving

·        Understøtter det lokale folkehelsearbeidet ved faglig støtte, råd og veiledning.

 

Alta kommune:

·        Sørger for nødvendig forankring, ledelse og organisering av arbeidet.

·        Forplikter seg til å følge opp arbeidet gjennom et tverrfaglig samarbeid velger tiltak

·        Lager årlig kort tiltaksplan for gjennomføring av tiltak og har ansvar for gjennomføring av tiltakene

·        Bidrar til finansiering av tiltakene 

 

 

Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune:

  • HS- sektor, kommuneoverlege Frode Øvrejord (leder)
  • HS- sektor, helsekonsulent Kristin Tørum
  • HS- sektor, Runar Terje Pedersen Foslund (Alta Frivillig sentral)
  • KL- sektor, rådgiver Aase Kristin Abrahamsen (koordinator FYSAK)
  • BU- sektor, rådgiver Magni Breivik (representant fra barnehage/skole)
  • BU- sektor, rådgiver Tone Dervo (helsesøster)
  • DU- sektor, Magne Opgård (seksjon drift, kommunalteknikk)
  • ASU, arealplanlegger Renate Mienna Olsen
  • Rådmannens stab, rådgiver Stian Lund Lyngmo (nærværsteamet, lønn og personal)
  • Prosjektleder Alta kommune som sykkelby, Gjermund Abrahamsen Wiik

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom noen har forslag til tiltak som kan igangsettes, ta kontakt med Helse- og sosialadministrasjonen i Alta kommune.

Det vil også finnes noe midler man kan søke på.

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialadministrasjonen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31