A A A

Folkehelse og tilskuddsmidler 2014

Gapahuk

Finnmark fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger som skal fremme fysisk aktivitet. Lag og foreninger kan søke.  Søknadsfristene er rett over nyttår.

Finnmark fylkeskommune har i brev av 18.12.13 lyst ut tilskudd til følgende formål:

  • Tilskudds til friluftstiltak. Søknadsfrist 15. januar.
  • Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Søknadsfrist 1. februar.
  • Tilskudd til merking og gradering av stier og turløyper i Finnmark. Søknadsfrist 1. februar.
  • Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak. Søknadsfrist 15. mars.

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger er målgruppe.

Flere opplysninger om de ulike tilskuddsordningene på fylkeskommunens hjemmeside

Kontaktperson i Alta kommune: Aase-Kristin H. Abrahamsen, aaab@alta.kommune.no, tlf 784 55382, mobil 419 04 276.

 

Skjema