A A A

Folkehelse i fokus!

deltagere

I dag har en tverrfaglig gruppe sittet sammen og jobbet med folkehelse Alta og hva vi skal satse på videre. 

Under god ledelse av prosessleder Ingeborg Opgård Hågensen og folkehelsekoordinator Gjermund, jobbet vi frem et knippe indikatorer som vi skal ha et særlig fokus på i Alta kommune i årene fremover.

ingeborg opgård hågensen.jpg
Prosessleder Ingeborg Opgård Hågensen

Hva er folkehelse? Det dreier seg om hvordan helsa fordeler seg i befolkningen, både positivt og negativt. Godt vann, mulighet for fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse og bruk av rusmidler er bare noen eksempler på hva som er folkehelse. Innenfor folkehelsefeltet er det viktig å jobbe mot hele befolkninga, å være føre var og se ulike indikatorer i sammenheng.

Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik
Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik forklarer og går igjennom utfordringsbildet

Vi har i Alta utarbeidet et oversiktsdokument, som danner grunnlaget for hele folkehelsearbeidet.  Videre har vi utarbeidet et utfordringsdokument, og etter dagens møte skal det utarbeides et målsettings- og strategidokument.

I dagens møte ble det bestemt at vi fremover skal satse på:

  • Psykisk helse: herunder blant annet psykiske symptomer og lidelser, selvmord, ensomhet. mobbing
  • Læringsmiljø/oppvekstmiljø; herunder lav score lese- og skriveferdigheter, frafall VGS, lavere trivsel
  • Fysisk aktivitet: herunder lite fysisk aktivitet, overvekt og fedme og fysisk aktivitet i skoler og barnehager
  • Barnefattigdom
  • Vold og overgrep i nære relasjoner; herunder særlig fokus på den samiske befolkningen

fire personer fra ledergruppen
Rådmannen og hans ledergruppe var godt representert på møtet

Møtedeltakere
Møtedeltakere fra ulike deler av kommunen, VGS og frivilligheten 

De ulike dokumentene vil bli publisert når alt er på plass, og mer informasjon vil komme.

Se vår folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet her

Skjema