A A A

Føler du deg ensom?

Renate+O+Thomassen+Stine+Johansen+Kathri

(Fra venstre: Renate O. Thomassen, Stine Johansen, Katrine Jørgensen og Gabriella Ottesen)

Pandemien har vært vanskelig for alle å stå i og vi vet at mange eldre blir sittende mye alene hjemme med lite aktivitet og sosialt kontakt.

Derfor er det svært gledelig at Alta kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å sette i gang tiltak for å motvirke ensomhet. Målet er å bidra til at sårbare eldre skal opprettholde aktivitet, sosial kontakt og ha møteplasser i den pågående pandemien.

- Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er over 65 år og som har blitt sittende mye alene under pandemien. Vi ønsker innspill på aktiviteter som kan bidra til mer aktivitet og sosial kontakt. Vi vil gjerne vite hva du savner? Hvilken aktivitet ønsker du?  Eksempler på aktivitet kan være: Trimgruppe, museumsbesøk, strikkekafe sang og musikk, friluftsaktiviteter, gårdsbesøk m.m, sier Renate O. Thomassen, som er avdelingsleder på Altagårdshagen Dagsenter, helsefagarbeider Stine Johansen, sykepleier Kathrine Jørgensen og leder på Frivilligsentralen, Gabriella Ottesen.

All aktivitet skal være med fokus på at smittevern blir ivaretatt, forteller de. Samtidig informerer de om at tilbudet er gratis.

« Vilkår for tilskuddet

Målet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet og deltakelse sosialt fellesskap og møteplasser.

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.»

Vil du være frivillig

Samtidig søker de deg som ønsker å bidra som frivllig. 

- Vi trenger også frivillige både i sentral Alta og i ytterdistriktene til å være med på å arrangere aktivitetene sammen med koordinator fra Alta kommune. Meld din interesse hvis du har tid til overs og ønsker å bidra med frivillig aktivitet i lokalsamfunnet. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å bidra med. Vi tilbyr opplæring og sosialt felleskap. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om det å være frivillig, sier Ottesen.


Svarfrist: 4 desember
Kontakt informasjon: Renate O. Thomassen reop@alta.kommune.no Tlf. 46 90 44 21

 

Skjema