A A A

Fødestua virksomhetsoverdras til Finnmarkssykehuset

Jordmor+Charlotte+og+Mette+784

Informasjon til gravide, fødende og andre innbyggere i Alta og omegn.

Til gravide, fødende og andre involverte samarbeidspartnere i Alta og omegn.

Alta Kommune informerer om at Fødestua virksomhetsoverdras til Finnmarkssykehuset fra 01.01.19.

  • Fødestua vil fortsatt være i de samme lokaler ved Alta Helsesenter.
  • Svangerskapskontroller gjennomføres som tidligere i dagens lokaler ved Alta Helsesenter.
  • Kontaktinformasjon på telefon: 78 94 70 50. Tidligere mail til postmottak Fødestua opphører.

 

Fotograf: Hanne Larsen, Altaposten

Skjema