A A A

Flyttnordover.no – ny portal for regionen

vfr
Mandag 16. august åpnet Vest-Finnmark regionråd den nye portalen www.flyttnordover.no

Dette er et resultat av prosjektet ”Flytt hit til Vest-Finnmark” som Nordkapp Næringshage har gjennomført for kommunene i Vest-Finnmark Regionråd (Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp)

Hovedmålet for prosjektet er å synliggjøre for tilflyttere og andre Finnmarksinteresserte at regionen er attraktiv, kompetent og tilgjengelig.
Potensielle tilflyttere eller andre interesserte vil kunne finne en overordnet informasjon om hva som finnes av tilbud i våre 7 medlemskommuner. Skulle det være informasjon som tilflyttere ikke finner på hjemmesiden eller hos kommunene så har hver kommune også oppnevnt en tilflyttervert som kan kontaktes. Disse vertene vil være behjelpelig med å kunne svare på henvendelser om næringsliv, offentlige tilbud, skole, barnehage, boligmarked, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter som finnes i kommunen.

Tanken ved å velge domenet er ikke tilfeldig. Vi har valgt denne adressen da de som går med planer om å flytte nordover lett skal finne informasjon om kommunene i Vest-Finnmark Regionråd på nett.  Grunnholdningen for vår region er at det er bedre at det flytter folk til en av kommunene i vår region enn til andre steder i landet.
Vi har valgt en løsning for portalen www.flyttnordover.no  hvor noe av informasjonen er statisk, men meste parten av informasjonen er basert på at en skal kunne følge linker til eksisterende informasjon. Dette er blitt gjort for å sikre korrekt og oppdatert informasjon.
 

 

Skjema