A A A

Flytter servicekontoret til Alta omsorgssenter

Ansatte hos helse og sosial flytter

Tirsdag 18.- og onsdag 19. januar er servicesenteret til Helse og sosial på flyttefot. 

Servicekontoret, koordinerende enhet med flere flytter fra Alta helsesenter til Alta omsorgssenter. Det betyr at det kan være vanskelig å komme i kontakt med dem tirsdag og onsdag denne uken. Ta kontakt med servicesenteret på rådhuset på telefon 78 45 50 00. De hjelper deg å komme i kontakt med dem du trenger. Torsdag 21. januar vil servicesenteret HS være i drift igjen.

Helse- og sosialadministrasjonen flytter også. Fra dagens lokaler i H-bygget på helsesenteret, til sokkeletasjen i bygget. Det er satt av mandag og tirsdag til flytting, men det er mulig å komme i kontakt med administrasjonen på deres mobiltelefoner.

Minner om at det på grunn av korona er stengte dører. Gjør avtaler per telefon.

Her er oversikten:

Til E4

  • Kommunalleder
  • Kommuneoverleger
  • Tilrettelagte tjenester
  • Stab helse og sosial

Omsorgsgangen E2

  • Legetjenesten
  • Psykisk helse

Til Alta omsorgssenter:

  • Servicekontor
  • Koordinerende enhet
  • Ledere

Holmen 1.etasje

Navn

Rom.nr.

Servicekontor HS - sentralbord

Lill Storvik

C-104

Servicekontor HS

Sissel Strifeldt

C-104.a

Servicekontor HS

Gunn Helga Martinsen

C-114

Servicekontor HS

Britt Hågensen

C-116

 

 

 

Holmen 2.etasje

Navn

Rom.nr.

Koordinerende enhet

Jorunn Nordholm

C-205

Samhandlingskoordinator

Karina Haus Steinshylla

C-208

Kreftkoordinator

Silvia Boasso

C-212

 

 

 

Adm – A5

Navn

Rom.nr.

Virksomhetsleder Tilrettelagte boliger

Anita H.Tangen

A5-103

Nestleder HS

Ingunn Torbergsen

A5-106

 

Skjema