A A A

Flyktninghelsetjenesten

Virksomhetsinformasjon

Ressursteam i forhold til migrasjonshelse og smittevern.

Målgruppe:
Bosatte flyktninger, enslige mindreårige, familiegjenforente og asylsøkere.
Arbeidsinnvandrere

Hovedoppgaver:

  • Tuberkulosekontroll av flyktninger og arbeidsinnvandrere.
  • Kartlegging av fysiske og psykiske helseproblemer hos flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.
  • Screening av smitteførende sykdom
  • Oppfølging og behandling av personer med helseproblemer.
  • Forebyggende arbeid, helsestasjon, vaksinasjon, informasjon, grupper m.m

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 29-31
Telefon: 78 45 54 26

 

Mer om Flyktninghelsetjenesten