A A A

Flinke barn ved Kaiskuru og Aronnes skoler

Hjertesone Aronnes

Barna ved Aronnes skole fikk fredag 24 januar besøk av hjertesonepatruljen i Alta kommune. De barn og voksne som kommer til skolen og bruker kroppslig transport, dvs går, sykler, går på ski eller kommer på akebrett - mottar belønning. 

Køen ble kjempelang ved utdeling av dagens premier, som var ulike reflekser med Alta motiv. Kunne de i tillegg svare på hva en hjertesone er for noe vanket det en brilliant reflekslue med motiv av Nordlyskatedralen - som ble veldig ettertraktet.

 

Hjertesone Kaiskuru

Torsdag 23 januar var hjertesonepatruljen ved Kaiskuru skole hvorav mange barn også her kom gående for egen maskin til skolebygget. Ved å ha et eksta fokus på å belønne de som velger rett håper kommunen på å påvirke store og små til å gjøre riktige valg av transportmidler. Ettersom skolene er med i hjertesoneorndingen betyr det at barn som må kjøres skal slippes av på egne dropsoner. Det var det mange som ikke tok hensyn til på Aronnes skole, hvor mange kjører barna omtrent til døra. Dropsonen var Aronnes skole er ved idrettsparken. I Kaiskuru er det laget en dropsone på parkeringsplassen ved skolebygget, men noen valgte å komme veldig nært inngangsdøra også her.

Fokuset denne gangen er på belønning av ønsket atferd, noe som også vil fortsette i ukene fremover. 

Skjema