A A A

Flere boliger i Alta kommune mangler husnummer.

husnummer
Dette gjelder spesielt boliger i distriktene.

I det siste året har det blitt tildelt nye adresser til mange boliger både innenfor og utenfor bykjernen. Det oppfordres at disse eierne nå merker sine hus tydelig med reflekterende husnummerskilt med tanke på brann, sykebil, politi og feiing.

Skjema