Alta kommune arbeider for å gi alle pårørende og etterlatte den forebyggende støtten og den hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte, riktig og tilgjengelig informasjon, veiledning og pårørendetiltak er under utvikling, nytt og nyttig kan du allerede finne her.