Bakgrunn: 
Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Personer med alvorlig svekket immunforsvar er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjonsserie
 

Oppfriskningsdose: 
Det anbefales at de som har alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdosen minimum 3 måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonsserien.
Ettersom denne gruppen er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen med koronavaksine de mottar.


Informasjon om timebestilling: 
Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i Alta kommune for å bestille time. 

Ring vaksinetelefonen: 900 13 924, telefonen er åpen på hverdager klokka 09.00 - 15.00
Send SMS til: 911 77 050 med informasjon om navn, fødselsdato og hva du trenger time til 
Det er også mulig å bestille time digialt

Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen.
Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.


Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar?
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie og som nå i tillegg anbefales en oppfriskningsdose:


Gruppe 1

• Organtransplanterte

• Benmargstransplanterte de siste 2 årene

• Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

• Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

• Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon


Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor


Utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet