A A A
Festivalkunstner Borealis 2012

Festivalkunstneren 2012

Hilde Skancke Pedersen er festivalkunstner for Borealis Vinterfestival 2012

Festivalkunstner Borealis 2012

Født i Hammerfest og bosatt i Kautokeino.

Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og ved Forfatterstudiet, Universitet i Tromsø.

Arbeider som billedkunstner, dramatiker og scenograf/kostymedesigner.  I alle disse sjangrene er hun påvirket av natur, miljø, kultur og omgivelser fra steder hun har bodd, men er mest påvirket av livet i Finnmark.

De impulsene hun får fra omgivelsene anvender hun for å uttrykke opplevelsen av det menneskelige. I de visuelle arbeidene er mennesker likevel oftest fraværende, men man kan av og til se spor etter dem.  Eller hun lar vekster som planter og trær representerer de tegn på liv som overlever og blomstrer i en karrig eng.

Som billedkunstner er hennes hovedverk utsmykkingen til plenumssal og foajé i Sametinget. Hun har dessuten hatt en rekke separatutstillinger, og har deltatt på mange gruppeutstillinger i inn- og utland.  Som kurator og kunstkonsulent har hun arbeidet med kunst til offentlige rom og til museer.

Skuespillet ”Vardøger- Váigasat” og dramatiseringen  av Laila Stiens roman ”Vekselsang” er produsert for scenen av bl.a. Beaivvás Sámi Teáhter.  Som designer har hun arbeidet med kostymer og scenografi for teater, dans, opera, film og fjernsyn.
 

 

Skjema