A A A

Fem ting du kan bidra med når det snør

Store snømengder kan være utfordrende, men ved å samarbeide kan jobben bli langt enklere for oss alle.

Det har nettopp kommet mye snø og mer skal det komme de neste dagene, ifølge værmeldingen. Våre brøytemannskaper er i full drift, men de trenger hjelp av deg for å kunne rydde bort snøen på en effektiv og trygg måte. 

Her er fem ting du kan bidra med. 

1. Tenk på at det skal være god sikt
Når du brøyter din egen innkjørsel fra den kommunale veien, så skyv så snøen innover, og få snøhaugen noen meter fra veien. Du får bedre sikt og vi får lettere øye på parkerte biler, unger og dyr. Legg snøen på høyre side, da har du bedre sikt mot venstre og vi som brøyter ser deg.

2. Pass på ungene
Vi skjønner at store maskiner og blinkelys er spennende, men i store brøytebiler er det ikke alltid lett å se dem.

3. Tenk på hvor du parkerer
Brøyteskavlene er høye og da må brøytebilen ha fart for å kaste opp snøen. Står du parkert etter veien må farten ned og plogen klarer ikke å kaste opp snøen og unødvendig mye snø kommer i din innkjørsel. Ikke parker biler, tilhengere, bobiler og søppeldunker i veibanen. 

parkert bil i veibanen
 
4. Ikke parker på snuplasser
De er til for at brøytebiler og søppelbiler skal snu. Vi trenger plassen slik at vi unngår å rygge ut av veiene, noe som medfører svært farlige situasjoner.

parkert tilhenger
 
5. Tenk på hvor du skyver snøen
Vi ser at det er en økning med antall ATV med brøyteskjær og at snøen lagres i veikanten. Den kommunale veien blir smalere og skaper store utfordringer i trafikken. Snø skal lagres på egen tomt.
 
Takk for at du er med og bidrar til felleskapet.

Skjema