A A A

Fem spørsmål og svar om koronavaksine

koronavaksine

I starten av 2021 starter Alta kommune vaksinering mot covid-19. 

Siden januar 2020 har verden og Norge kjempet mot koronapandemien. Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot koronaviruset. I Alta kommune jobbes det med å få alt klart til vaksinene kommer neste år. 

Her får du fem spørsmål og svar om vaksinen.

1. Hvor bestiller man time til vaksinering?

Du trenger ikke ta kontakt for å bestille time. Alta kommune har en prioriteringsliste etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og alle vil bli kontaktet av oss per telefon. Denne jobben starter mest sannsynlig i januar, men alt avhenger av når vaksinen kommer.

Les også: Informasjon om koronavaksine

2. Hvem får vaksine først?

Prioristeringslisten er følgende; 
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
organtransplantasjon
immunsvikt
hematologisk kreftsykdom siste fem år 
annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
Diabetes  
Kronisk lungesykdom
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
Demens  
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
Hjerneslag  
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år

3. Må man ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Vi anbefaler alle  å ta vaksinen. Dette vil gi oss flokkimmunitet slik at vi gradvis kan gjenåpne samfunnet slik vi ønsker.

4. Hva vil det koste å ta vaksinen?

Både vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet skal være gratis for dem som anbefales vaksinasjon. 

5. Kan vi leve normalt fra neste år?

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske: 

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen finner du her

Skjema