A A A

Fem nye virksomhetsledere ansatt

Fem+nye+virksomhetsledere

I Nyhetsbrevet for oktober kan du lese om de nye virksomhetslederne i Helse og sosialtjenesten

Stillingene som virksomhetsleder blir både spennende og viktig i det videre endrings- og utviklingsarbeid i Helse og sosial, og vi gleder oss stort til å ta imot de nye lederne. Tre av dagens ledere fortsetter i de nye virksomhetene.

Sara-Kristine Loso er virksomhetsleder for psykisk helse og rus. Siw-Anita Sletten for hjemmetjenesten. Tom-Erling Henriksen for området mestring og rehabilitering. Gro Karlstrøm er virksomhetsleder for omsorgsboliger og aktivtet. Virksomhetsleder for Altagårdshagen er Stina Paulsen.

Les hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev, OU-prosess, oktober 2019.pdf

 

Skjema