A A A

Feil på skjemaportalen

informasjon
Vi har problemer med serveren til skjemaportalen. Dette gjør at ingen av de elektroniske skjemaene kan fylles ut. Vi håper på en snarlig løsning på problemet.

Skjema