A A A

Fastrente i Husbanken

Rente

Ønsker du å benytte deg av fastrentetilbudet for desember 2013 må underskrevet avtale være mottatt i Husbanken per post innen 24.11.2013.

 

Informasjon om fastrente i husbanken: Link til Husbankens sider

Skjema