Alle ansatte som jobber med barn og unge i Alta kommune skal ha kunnskap slik at deres oppdager- og handlingskompetanse styrkes. I samarbeid med Regionalt samarbeidskontor (RSK-Vest Finnmark) har Alta kommune utviklet en grunnleggende kompetansepakke. Her kan du lese mer om innholdet i den grunnleggende kompetansepakken:

https://rsk-vest.no/semegtidlig/

Kompetansepakken vil årlig utvides i tråd med statlige og kommunale føringer for tidlig identifisering av utsatte barn og unge. 

I forbindelse med arbeidet med bedre tverrfaglig innsats og etableringen av "Se meg tidlig" som et systematisk verktøy for å tidlig identifisere utsatte barn og unge er felles fagutvikling et satsningsområde for alle tjenester som arbeider med barn, unge og familier. Flere kompetansepakker er under utvikling og kommunen har blant annet inngått et samarbeid med RVTS og Statsforvalteren når det gjelder forebygging av vold og overgrep.