A A A

Evakueringsøvelse på Komsa onsdag denne uken

Sivilforsvaret, forsvaret, politi, UiT og Alta kommune deltar.

Onsdag 16. oktober fra klokken 08.00 blir det evakueringsøvelse til tilfluktsrommet ved Komsa. Det vil medføre økt trafikk og uniformert personell i området store deler av dagen.

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Mange benytter anledningen til å trene på sine roller og beredskapsplaner. Alta kommune deltar også i ulike øvelser med andre beredskapsaktører.

Det vil være økt trafikk og øvelsesaktivitet i kommunen denne uken. Vi ber om forståelse for at øvelser er viktige i håndtering av større hendelser i lokalsamfunnet.

Skjema