Alta kommune startet med planleggingen av vaksinearbeidet allerede i desember 2020. Siden da har kommunen gjennomført bortimot ukentlige planleggingsmøter med vaksinekoordinator, kommuneoverlege, koordinatorer vaksinesenteret, ansvarlig vaksinetelefonen, helsesykepleiertjenesten, kommunikasjonsansvarlig, IKT og ansvarlige for koronavaksinemailene. 

Den første vaksinen ble satt 6. januar 2021, da i sykehjem og for hjemmeboende. Oppstart av vaksinering i Finnmarkshallen var 10. februar 2021. 

I dag, ett år etter den første vaksinen ble satt, har det vært en markering i Finnmarkshallen.
Tilstede var ordfører Monica Nielsen, leder for hovedutvalg for helse og sosial Kristin Jensen, rådmann Bjørn Atle Hansen, kommunalleder helse og sosial John Helland, kommunalleder samfunnsutvikling Oddvar Konst, vaksinekoordinator Helena Marie Hykkerud, helsesykepleier Marit Konst, daglig leder Finnmarkshallen Tommy Hæggernæs og flere vaksinatører som jobber med vaksineringsarbeidet. I tillegg var media tilstede. 


Ordfører holdt tale og roste det gode arbeidet som er gjort for å oppnå den vaksinedekningen vi har i kommunen. Det ble vist til et smidig arbeid og god dialog med Finnmarkshallen. Alle har følt seg ivaretatt, til tross for stadig endringer og anbefalinger nasjonalt. Vi har hatt et fleksibelt og tilgjengelig tilbud. Alle vaksinatører fikk en felles gave fra ordfører, det ble gitt blomst til en person som møtte på drop in under markeringen. 

I kommunens koronavaksinasjonsarbeid har mange personer bidratt: 

 • Helsesykepleiertjenesten
 • Hjemmetjenesten
 • Sykepleiere og vernepleiere ansatt på sykehjem og i boliger
 • Pensjonerte sykepleiere
 • Vi har benyttet vikarbyrå i perioder
 • Opptreningssenteret i Finnmark har avsatt personell 
 • Ambulansetjenesten har bistått med personell
 • Sykepleiere ansatt i helseadministrasjonen
 • Ansatte fra Finnmarkssykehuset
 • Ansatte i Finnmarkshallen, både med parkering og venterom
 • Ansatte på Alta legevakt har bistått med kurs i anafylaksiberedskap
 • IKT-tjenesten har bistått med teknisk utstyr og support
 • De ansatte på vaksinetelefonen, timebestilling har bidratt veldig til at vaksinasjonsarbeidet har gått så godt som det har gjort
 • Kommunens interne koronavaksinegruppe har bistått med planlegging, koordinering, logistikk, informasjon og gjennomføring
   

Vaksinestatusen for Alta kommune 
Vaksinestatusen for Alta kommune per 08.02.22 viser at 80 % av befolkningen over 45 år har fått 3. dose, mens det i aldersgruppen 18-44 år kun er 27 % av befolkningen som har tatt 3. dose. I denne aldersgruppen er dekningsgraden for 2. dose på 80 %. 

Alta kommune tilbyr enda vaksinering, både på timebestilling og drop in.  Det er muligheter for å ta både 1., 2. og 3. dose. Alta kommune reduserer nå åpningstiden, men har åpent, og har også mulighet til å øke kapasiteten ved behov. Se informasjon om åpningstider

Du kan vaksinere deg gratis på utvalge apotek

Alta kommune minner også om EU har endret krav til koronaseritifkat for alle som skal ut å reise i Europa. For mange vil det være krav om å dokumentere at man har tatt oppfriskningsdose. 
Utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

Statistikk: 

Aldersgruppe fra 45 år: 

  Antall innbyggere (SSB) Dose 1 Dose 2 Dekningsgrad dose 2 Dose3 Dekningsgrad dose 3
>85 år 316 283 275 87 % 236 75 %
75-84 år 929 897 897 96 % 839 90 %
65-74 år 1878 1813 1805 96 % 1650 88 %
55-64 år 2328 2172 2151 92 % 1829 79 %
45-54 år 3000 2748 2699 90 % 2101 70 %
Totalt antall  8451 7913 7827 92 % 6655 80 %

 

Aldersgruppe 16-44 år: 

  Antall innbyggere Dose 1 Dose 2 Dekningsgrad dose 2 Dose 3 Dekningsgrad dose 3
16-17 år 526 476 414 79 %    
18-24 år 2231 1907 1779 80 % 442 20 %
25-39 år 4367 3675 3469 79 % 1045 24 %
             
40-44 år 1077 932 896 83 % 405 38 %
Totalt antall  8201 6990 6558   1892