A A A

Ergoterapi

 • Lover og forskrifter

  Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

  Lover

  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvendelse til kommuneergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig. Bruker selv kan ta kontakt, pårørende eller samarbeidspartnere.

  Skjema

  Henvisningsskjema fåes ved Rehabiliteringsavdelingen.

  Søknaden sendes til

  Henvisning sendes eller leveres til:

  Alta helsesenter

  Ergoterapitjenesten

  Postboks 1383

  9506 Alta

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Mestring og rehabilitering
  Telefon:78455510
  Epost:postre@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2018-04-15