A A A

Ergo- og fysioterapitjenesten

Om oss

Enheten består av følgende
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Tekniker
- Syn og hørsel
Frisklivssentralen i Alta 

Fysioterapi
Vi gjør kartlegginger, funksjonsvurderinger og gir individuell fysioterapi til barn, voksne og eldre.
Vi tilbyr også fysioterapi til inneliggende pasienter på Alta helsesenter, Vertshuset, sykehjem og til pasienter i hjemmet.

Ergoterapi
Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne.
Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser.

Tekniker
Har ansvar for montering, reperasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 31 9510 Alta
Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

Hjemmeside: Ergo- og fysioterapitjenesten

Avdelingsleder: Rebecca Møller
Telefon: 78 45 55 15/ 78 45 55 10
E-post: rebecca.moller@alta.kommune.no

Ved behov for kontakt med teknikerene våre sendes en forespørsel på mail: postre@alta.kommune.no
Ved behov for direkte kontakt med ergoterapeut sendes en forespørsel på mail: postergo@alta.kommune.no

Vi minner om at sensitive personopplysninger/helseopplysninger ikke skal sendes på mail.

 

Mer om Ergo- og fysioterapitjenesten