A A A

Ergo- og fysioterapitjenesten

Om oss

Ergo- og fysioterapitjenesten er en offentlig, kommunal tjeneste. Enheten ligger under virksomhet Mestring og rehabilitering, og består av følgende tjenester: 
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Syn og hørsel
- Tekniker
Frisklivssentralen i Alta 

Fysioterapi
Vi gjør kartlegginger, funksjonsvurderinger og individuell og gruppebasert fysioterapi for både barn, voksne og eldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole. 

Ergoterapi
Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne.
Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser.

Tekniker
Har ansvar for montering, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 78 45 55 10
Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 31 9510 Alta

Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

Hjemmeside: Ergo- og fysioterapitjenesten

Avdelingsleder: Stian Lund-Lyngmo
Telefon: 78 45 55 15/ 952 23 823
E-post: stll@alta.kommune.no

Ved behov for kontakt med teknikerene våre sendes en forespørsel på mail: postre@alta.kommune.no
Ved behov for direkte kontakt med ergoterapeut sendes en forespørsel på mail: postergo@alta.kommune.no

Vi minner om at sensitive personopplysninger/helseopplysninger ikke skal sendes på mail. 

Mer om Ergo- og fysioterapitjenesten