A A A

Er det mulig å få avlastningsopphold på kort varsel?

Da det er begrenset med avlastningsplasser vil det som regel være vanskelig å finne ledig avlastningsplass i løpet av få dager. 

 

Noen ganger kan det gå flere uker før det blir ledig plass.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema