A A A

Er det lang ventetid?

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse.
 

Om din tilstand endrer seg under den tiden du venter, må du gi sykepleier beskjed om dette, slik at vi eventuelt kan omprioritere.

Spørsmål og svar

Skjema