A A A

Energikampen

%C3%85sen+barnehage+Energikampen

Energikampen er et opplegg for å øke interessen for realfagene gjennom lekbasert læring 

Rektorene kjører flåte på Energikampen

I realfagsstrategien til Alta kommune jobber med med å forbedre skoleresultetene, øke motivasjonen til elevene og gi bedre yrkesveiledning. Et av tiltakene er Energikampen. 

Alta kommune har i flere år arrangert Energikamp for skolene. Siden 2016 har vi hatt energikamp fast for 5. trinn, der skolene kjenper innledende runder, og til slutt møtes på torget på Alta sentrum til finale. Finalen går i år den 13. juni fra kl 0900.

Fra i år har vi også gjennomført energikamper for voksne. Vi har gjennomført energikamp for rektorene, barnehagestyrerne og på foreldremøter i barnehagene. I år vil vi også for første gang arrangere Energikamp for voksne på torget. Det skjer den 13. juni kl 1200. Da har vi invitert samarbeidspartenere til å møte lag satt sammen av både Rådmannen og Ordfører til en uformell kamp. Dette gjør vi for å aktivere hele samfunnet i arbeidet med å nå målene om å gi våre barn bedre forståelse for mulighetene som ligger i næringslivet, men også hvordan vi må sikre bærekraftig utvikling, og gjøre oss klare for å møte det grønne skiftet. 

Energikampen består av 5 ulilke øvelser:

1. Vekstangslabyrint 
2. Vinderløype
3. Flåte på hjul
4. Spiral
5. Kjempesprettert

Lagene må bestå av 3 personer. Alle deltakerne får en rask opplæring, før komkurransen gjennomføres med tidtaking. 

Energikampen arrangeres av Newton Alta og Nordnorsk Vitensenter Finnmark. 

 

Invitasjon til Energikampen 130619

 

Bilde av Energikamptilhengeren

Skjema