A A A

Energi, miljø og klimaplan - vedtatt planprogram

informasjon

Gjennom energi, miljø og klimaplanen vil Alta kommune ta sin del av ansvaret for at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne

Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, ved å:
1) Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt gjennom energibesparing og økt bruk av fornybar energi
2) Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar

Kommunestyret vedtok planprogrammet for kommunedelplanen for energi, miljø og klima 6.mars 2017

Vedtatt planprogram

Saksfremlegg med innspill

Saksprotokoll

Lys 004[1]

Skjema