A A A

Endringer i parkeringsavgiften ved Sentrum Syd

parkeringsautomat

Sentrum syd har bestemt at avgiftstiden på deres plasser endres. Det blir nå fra 1. juli avgift fra første minutt. 

Avgiften er satt til kr. 20,- pr time og gjelder hele døgnet. Vi ber alle være oppmerksom på endringen og følge skiltene.
Appen fra EasyPark vil bli oppdatert med disse parkeringsplassene.

Personer med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere avgiftsfritt på oppmerket HC-plass.

Skjema