A A A

Endring i parkeringsavgiften på Alta sentrum

parkerte biler

Som følge av kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 er parkeringsavgiften økt fra og med idag 14 januar.

 

Endringen er fra kr. 20 pr time til kr. 25 pr time.

Skjema