Maksprisen er fastsatt til 3 000 kroner per måned fra og med 1. januar 2023.
Prisen for en 50 % plass fastsettes til 1 800 kroner per måned

Fra 1. august 2023 har Stortinget vedtatt at alle barn i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms får gratis barnehageplass.   

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 900 kroner
50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 er 1 500 kroner

Vedtekter for kommunale barnehager:
Makspris, inntektsgrense for reduksjon i foreldrebetaling og inntektsgrense for 20 timers gratis oppholdstid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer, vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.  Alta kommune følger de nasjonale satsene.

Pris for hel SFO plass fra 1. januar 2023
Kommunestyret har vedtatt at foreldrebetaling i SFO prisjusteres med 4,9 % fra 2 656 kroner til 2 786 kroner per måned. Pris for halv plass fastsettes til 1 672 kroner per måned.

Hel plass for elver på 1. trinn øker fra 1 328 til 1 393 kroner per måned.
Halv plass for elever på 1. trinn er gratis

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 836 kroner.

Vedtekter for SFO:
Prisregulering gjøres vanligvis gjeldene f.o.m 01.01. med mindre kommunestyret bestemmer noe annet. 

Matpenger kommer i tillegg til satser for opphold. Matpenger beregnes etter selvkostprinsippet som vil si at du betaler bare for kostnadene barnehagen/skolen har i forbindelse med mattilbudet.

Gebyr for henting etter stengetid øker fra 300 kroner til 315 kroner per ½ time.