A A A

Endelig i gang med utbygging av Finnmarkshallen!

info_red

Nå satses alt på å få tatt igjen noe av tapt byggetid.

Alta kommune har arbeidet med planlegging for å dekke sprengt hallkapasitet siden år 2011. Juni 2014 ble det endelige skisseprosjektet vedtatt, og siden har det gått slavisk med planlegging, detaljregulering av området, søknader og anbudsprosesser.

Ny Finnmarkshall.jpg
Utbygging av Finnmarkshallen er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkhallens driftsselskap as. Hallens utvidelse er planlagt og utføres i hht. «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.» Det betyr at bygget oppnår tilskudd for spillemidler. 

FH avtale til web.jpg Daglig leder Eirik Kivijervi (Ulf Kivijervi AS) og prosjektleder Risten Hætta (Alta kommune).

Hallen skal bygges av Ulf Kivijervi AS, som vant anbudet på totalentreprisen. Arbeidet er igangsatt, og byggegjerde ble satt opp i uke 51.

FH Ulf Kivijervi til web.jpg
Eksisterende tilbygg bestående av garderober, klasserom, kontorer, kantine, teknisk rom og en vestibyle på ca. 1200 m² som skal rives. Et tilbygg på 5130 kvadrat skal erstatte arealene med nytt tilbygg. Det nye tilbygget skal inneholde nytt inngangsparti til Finnmarkshallen, kontorer, teorirom, styrkerom, aktivitetsrom, sosialt rom, toaletter, garderober og en flerbrukshall. Bygget er dels i en, to og tre etasjer.
Hallen skal ha et lavt-byggende og luftet kombielastisk sportsgulv, med oppmerking for minihåndball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og badminton med tilhørende gulvhylser for innfesting av utstyr. I tillegg skal det medtas gulvhylser for turn.

Skjema