A A A

En million kroner til seniorer

sterk+og+st%C3%B8dig%5B1%5D

Alta kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren for å innføre modellen Sterk og stødig i Alta.

Sommeren 2020 mottok Alta kommune midlene og prosjektet ble satt i gang. Det ble satt av 50 prosent prosjektlederstilling av midlene og 20 prosent frisklivskoordinator-stilling finansiert av kommunen selv.

De første månedene med aktivitet var det mange arbeidsoppgaver, men hovedoppgavene har vært:

 • forankring av tilbudet
  • Modellen er forankret i Ergo- og fysioterapitjenestens virksomhetsplan
  • Handlingsdel kommuneplan for fysisk aktivitet
 • gjøre tilbudet kjent
  • Sterk og stødig har vært profilert via forskjellige kommunikasjonskanaler som avis og sosiale medier, samt dialogmøter og foredrag. Prosjektet har vært godt profilert i media, og har skrevet spalte i Altaposten, samt hatt reportasje i Altaposten og kronstadposten.
 • rekruttere frivillige instruktører
  • Hittil har det vært rekruttert 12 frivillige instruktører og to kommuner. 
 • skaffe lokaler
  • Planen er å starte opp gruppetrening i følgende lokaler: Gymsal ved Tverrelvdalen skole, Alta omsorgssenter, BUL-huset, Sami Siida, Samfunnshuset i Talvik og Finnmarkshallen.
 • gjennomføre instruktørkurs
  • Det var planlagt gjennomføring av instruktørkurs i begynnelsen av desember. På grunn av endringer i anbefalinger i forhold til smittevern og innlandsreiser, ble dette kurset avlyst. Tre lokale fysioterapeuter og Åtte lokale frivillige fra Alta kommune og to andre nærliggende kommuner med tre fysioterapeuter og fire frivillig instruktører var påmeldt til dette kurset.

Milepælsplan

I løpet av 2020-2022 har prosjektet 13 milepærler:

 • Formalisere samarbeid, rolleavklaring internt og eksternt
 • Utarbeide prosjektplan
 • Rekruttere frivillige
 • Lokaler, innkjøp
 • Arrangere instruktørkurs/HLR-kurs/smittevern-kurs
 • Etablere samarbeid med NTNU om utvikling av modell for vår landsdel
 • Oppstart 3 – 5 grupper i Alta Kommune
 • Utdanne egne kursledere
 • Tilby kurs i fylket
 • Evaluering av tilbudene
 • Sikre videre drift
 • Rapportering
 • Prosjektevaluering

sterk og stødig modell.jpg

Figuren viser hvrdan Sterk og stødig-modellen er organisert og viser tydelig samarbeid mellom deltakere, frivillige instruktører og fagpersoner. 

 For mer informasjon: https://sterkogstodig.no/no/startside-2/

Sterk og Stødig modellen er utarbeidet av NTNU i samarbeid med Trondheim Kommune, og er et forebyggende og helsefremmende tilbud for seniorer som baseres gruppetrening etterfulgt av sosial treff tilknyttet nærmiljøene. Tilbudet drives av kommunene selv, med bruk av frivillige instruktører som har gjennomført instruktørkurs og som får veiledning av fysioterapeuter.

Modellen har bred forankring i organisasjonen:

Styringsgruppa

Kristin Jenssen

Leder HU Helse og sosial

Ingunn Torbergsen

Nestleder Helse og sosial

Stian L. Lyngmo

Leder Ergo – og fysioterapitjenesten

Reidun Mikalsen

Eldrerådet

Knut Johansen

Økonomi, AK

Randi Granbo

Nasjonal Sterk og Stødig, NTNU

Gjermund A. Wiik

Folkehelsekoordinator,

AK

Kristina Forsberg

Folkehelsekoordinator, Fylkesmannen

Ann Gøril Riise

Prosjektleder, Sterk og Stødig AK

Evie Einvik-Heitmann

Prosjektmedarbeider AK

Alta som pilotkommune

Alta kommune ble valgt ut til å være pilotkommune for å teste ut digital gjennomføring av instruktørkurset, dette i samarbeid med NTNU og Drammen kommune. Det er planlagt å teste ut denne modellen for de lokale påmeldte i februar/mars. Etter hvert som den digitale opplæringsmodellen tar form skal også andre kommuner inviteres til å bruke denne.

Plan for 2021:

 • Gjennomføre instruktørkurs
 • Gjennomføre HLR-kurs
 • sertifisering av frivillige instruktører
 • igangsette tre til fem treningsgrupper
 • Utdanne egne kursledere
 • Rekruttere og kurse andre
 • Organisere og forankre tilbudet i varig drift.

Å gjøre tilbudet kjent

Facebook-siden til Sterk og Stødig Alta. Siden har foreløpig 115 følgere.
https://www.facebook.com/sterkogstodigalta
For regional facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/784091675684916

Kontakt:

telefonnummer 900 693 19

sterkogstodig@alta.kommune.no

Logo.jpg

Skjema