A A A

Elvebakken sykehjem

Virksomhetsinformasjon

Elvebakken Sykehjem ligger ved E6 vis à vis Alta Lufthavn, ca. 2 km utenfor Alta Sentrum med gangavstand til Elvebakken nærmiljø.

Sykehjemmet er i 2 etasjer med til sammen 4 avdelinger. Det er 8 beboere på hver avdeling, til sammen 32 beboere. Avdelingene har enerom med eget bad og toalett.  To av avdelingene er skjermede enheter som er tilrettelagt for personer med demens. Sykehjemmet har

I tilknytning til sykehjemmet er det 4 omsorgsboliger som har eget personale.

Sykehjemmet er under omorganisering og skal bli et kompetansesenter for demensomsorg i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Altaveien 220 A, 9515 Alta
Besøksadresse: Altaveien 220A
 
Avdelingsleder: Elisabeth Alexandersen
E-post: elisabeth.alexandersen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 50

Nestleder: Mariann Alexandersen
E-post: mariann.alexandersen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 51
 
Avdelinger:

Avdeling Rishaugen: 78 45 56 61
Avdeling Kveldsol: 78 45 56 52
Avdeling Altasletta: 78 45 56 54
Avdeling Elvebo: 78 45 56 56
Omsorgsbolig: 78 45 56 58
Kjøkken: 78 45 56 60

Mer om Elvebakken sykehjem