A A A

Elvebakken skole

Virksomhetsinformasjon

Elvebakken skole er en 1. – 7.-skole med ca. 260 elever og SFO med inntil 40 barn.

Elvebakken skole jobber med det kommunale satsingsområdet Mestring i Altaskolen der skolen jobber spesifikt med bruk av teknologi i opplæringen» - I-pad en til en.  

Skolen er også universitetsskole for Universitetet i Tromsø, campus Alta.

Kontaktinformasjon

Adresse: Altagårdsveien 60, 9515 Alta
Telefon: 78 48 16 60

Virksomhetsleder: Jan Ivar Knutsen (Rektor)
SFO-leder: Eva Marie Haugen

Epost: postmottak.elvebakken.skole@alta.kommune.no

Hjemmeside: http://elvebakken.skole.no/

Mer om Elvebakken skole