Elvebakken skole jobber med det kommunale satsingsområdet Mestring i Altaskolen der skolen jobber spesifikt med bruk av teknologi i opplæringen» - I-pad en til en.  

Skolen er også universitetsskole for Universitetet i Tromsø, Campus Alta.