A A A

Elvebakken skole har fått hjertesone

Hjertesone+Elvebakken

Nå blir det tryggere for gående og syklende ved skolen.

Hjertesone Elvebakken.jpg

3 jenter fra 7 B gjør en innsats for Hjertesonen, Farwa, Sara og Vilde. Foto: Elvebakken skole.

Fra mandag morgen var hjertesonen rundt Elvebakken skole en realitet. Det betyr at biler som kjører barn til og fra skolen ikke skal kjøre langs Altagårdsveien lenger, men slippe av elever på busstoppene ved E6. Holdeplassen foran Kiwi benyttes av biler fra vestsiden mens de fra øst stopper på holdeplassen ved gangbrua over E6. De såkalte drop-sonene er valgt nettopp hit da mange elever allerede benytter disse til skolebussen. Dette er derfor vurdert som godt aksepterte gangavstander til skoleporten langs trygge veier. 

Både rektor og lærerstaben samt Foreldrearbeidsutvalget ved skolen hilser ordningen velkommen. Rektor Jan Ivar Knutsen har informert om at det til tider kan være ganske kaotisk på utsiden av skolegjerdet. Spesielt i "rushtida" når mange barn kommer på sykkel og gående fra skolebussen blir bilen et større risikomoment i det hele. Når skolebussen kommer til skolen for å hente elever som skal hjem har alle de parkerte bilene gjort det nærmest ufremkommelig for store kjøretøy. Det var også et tilfelle av en elev som ble påkjørt av en bil sist skoleår, noe man håper at Hjertesonen skal forebygge at vil skje igjen. 

Mandag stod representanter fra Alta kommune ute og delte ut informasjon om tiltaket til bilførere. I dag var skolen selv representert med 3 elever fra sjuende klasse. Ikledd t-skjorter med logoen til Hjertesonen delte de ut informasjonsbrosjyrer til evventuelle bilførere som formodentlig enda ikke hadde fått med seg den nye ordningen.

Trygg trafikk og Statens vegvesen er blant initiativtakerne i konseptet og de er med og støtter tiltakene i Alta.

Skjema