A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.  Elever eller foresatt kan også klage - muntlig eller skriftlig - til skolen på forhold som angår det psykososiale miljøet ved skolen.
   

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barn og unge administrasjonen
  Telefon:78455326
  Besøksadresse:Markveien 26

  Kontaktpersoner

  Navn:Tove Kristensen Knudsen
  Tittel:Skolefaglig rådgiver
  Mobil:979 81 727
  Epost:tokn@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31