A A A

Elektronisk fakturabehandling i Alta kommune

informasjon
Fra 1. juni 2009 går Alta kommune over til elektronisk fakturabehandling.

Fra samme dato innføres en felles fakturaadresse:

Alta kommune
Fakturamottak, regnskapsavdelingen
Postboks 1403
9506 ALTA
 
Tlf.: 78 45 53 51
 
Informasjon og retningslinjer vedrørende innføringen av elektronisk fakturabehandling er meddelt til alle våre leverandører i eget skriv.
 
Vi ber om at leverandørene våre spesielt er påpasselig med å be om ressursnummer hos alle som handler på vegne av Alta kommune, samt at dette ressursnummeret blir påført faktura  i feltet ”Deres referanse”.

Skjema