A A A

Eiendomsskatten din er endret

hus_klosser

I 2018 gjennomførte vi en ny takstering av alle eiendommene i kommunen, og den nye taksten er grunnlaget for eiendomsskatten de neste ti årene.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som beregnes ut fra en estimert markedsverdi av eiendommen. Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten, og den skal stå urørt i ti år. Den nye taksten gjelder fra 1. januar 2019 til 1. januar 2029.

Kommunen fastsetter eiendomsskatten på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret bestemmer årlig skattesats og har vedtatt disse eiendomsskattesatsene for 2019:

- 7 promille for næringseiendommer, verk og bruk
- 2 promille for alle andre eiendommer

 

Vedtekter for eiendomsskattetaksering av faste eiendommer

Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 

Kom til vår informasjonsstand

Vi vil ha en informasjonsstand i vestibylen på rådhuset i tiden fra 25. februar til 8. mars. Standen vil være bemannet på hverdager i tiden fra klokka 10.00 til 14.00. På standen kan du stille spørsmål og prate med representanter fra både den sakkyndige takstnemnden og eiendomsskattekontoret.

Har du enkle spørsmål, kan du ringe telefon 902 56 907 eller 78 45 50 00.

 

Eiendomsskattekontoret

Skjema